درخواست تسهیلات

درخواست تسهیلات در شرکت لیزینگ ایران خودرو دارای چهار مرحله است. مشتریان محترم می توانند درخواست تسهیلات خود را در سایت ثبت نموده و کارشناسان مربوطه پس از بررسی درخواست آنها با آنها تماس حاصل خواهند کرد.


ثبت اطلاعات فردی

فرم اطلاعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه ای فرد همچنین تلفن و آدرس مورد نیاز در آن درج میگردد . تکمیل این فرم برای شروع درخواست تشکیل پرونده الزامی می باشد.

1- باید توجه شود که دقیق بودن اطلاعات در این فرم جهت بررسی کامل وبدون نقص بودن ضرورت دارد و باعث سرعت انجام کار می شود .
2- کد ملی ده رقمی بطور صحیح وارد شده و در صورتی که در ابتدا یا انتهای آن عدد صفر وجود دارد حتماً آن را بنویسند (ده رقم).
3- در وارد کردن اطلاعات تماس حتما دقت گردد که شماره تلفنی که ثبت میگردد حتما به نام خود فرد باشد. زیرا گزارش اعتبار سنجی براساس تطابق کدملی و شماره تلفن مشتری انجام میگیرد.

بررسی درخواست توسط کارشناسان

پس از ثبت اطلاعات توسط مشتریان، کارشناسان فروش با دریافت درخواست شما جهت بررسی درخواست شما و دریافت گزارش اعتبارسنجی با شما تماس میگیرند.

اعتبارسنجی

رتبه اعتباری، با استفاده از فرمولهای استانداردی از گزارش اعتباری استخراج و محاسبه می‌شود. رتبه اعتباری بیانگر تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط اشخاص می باشد. یک رتبه اعتباری نامناسب به واسطه ی تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری، سوابق منفی از جمله سابقه چک برگشتی، داشتن بدهی مالیاتی و داشتن سابقه منفی در بانک های اطلاعاتی سازمان‌های رتبه بندی مشخص می‌گردد.

اعطای تسهیلات

پس از دریافت گزارش مثبت اعتبارسنجی و تکمیل مدارک، فرآیند تامین اعتبار برای تسهیلات شما آغاز می کردد.