معرفی شرکت لیزینگ ایران خودرو | شرکت لیزینگ ایران خودرو

معرفی شرکت لیزینگ ایران خودرو

شرکت ليزينگ ايران خودرو در تــاريخ ۱۴ مهرماه ۱۳۸۲به صــورت شرکت سهامـي خــاص تاسيس شده و جزء واحـدهاي تجاري فــرعي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو      (سهامي عام) و شرکت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) است که هر دو از واحدهای تجاري گروه  شرکت ايران خودرو ميباشد.فعالیت شرکت در چارچوب دستورالعمل اجرائی تاسیس و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد.

 

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز:

پیشتازی در عرصه لیزینگ کشور و پشتیبان صنعت حمل و نقل

بیانیه ماموریت :

پیشتاز در صنعت لیزینگ محصولات بزرگترین خودروساز خاورمیانه با بهره مندی از سابقه طولانی فعالیت،بکارگیری فناوریهای نوین از طریق نیروی متخصص و متعهد ،توسعه ظرفیتهای لیزینگ در عرصه های مختلف و در سطح کشور و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان از طریق بازنگری و بهبود مستمر فرآیندها ،توسعه بازار و تامین منابع مالی.

 

ارزش های اخلاقی

حفظ کرامت انساني و تکريم ارباب رجوع و همکاران در پرتو فرایض دینی و فرهنگ غنی ایرانی.

 

استراتژیهای شرکت

۱– ارتباط با سازمانها و ارگانها جهت ايجاد روشهاي مختلف فروش با توجه به سابقه و برند شرکت

شرکت ليزينگ ايران خودرو با بهره گيري از برند معتبر و سابقه فعاليت بالا همواره مورد توجه سازمانها و ارگانهاي بزرگ و معتبر جهت خريد گروهي بوده است که اين استراتژي امکان افزايش فروش شرکت را بالا مي برد.

۲-ادغام فعاليتهاي ليزينگي جهت استفاده از منابع مالي و مجوز ساير ليزينگها و سابقه فعاليت شرکت

شرکت ليزينگ ايران خودرو به سبب سابقه فعاليت بالا توان بالقوه اي براي جذب مشتريان و انجام طرحهاي مختلف فروش دارد که متاسفانه به دليل کمبود منابع مالي و عدم داشتن مجوز بانک مرکزي امکان اجراي اين طرحها وجود ندارد .با ادغام اين طرحها با ساير شرکتهاي ليزينگ که از منابع مالي مناسب و مجوز فعاليت برخوردارند ولي مشتريان وفادارو اعتبار چنداني ندارند مي توان اين طرحها را اجرا کرد.

 ۳- ارائه تسهيلات مناسب و متنوع جهت جلب رضايت مشتريان نسبت به نرخ بالاي تسهيلات بانکي

يکي از دغدغه هاي مشتريان کمبود نقدينگي و عدم تناسب تسهيلات با شرايط آنهاست همچنين نرخ بالاي تسهيلات بانکي وضعيت رقابتي مناسبي براي سازمانهايي است که امکان ارائه تسهيلات با نرخ بهره پايين تر را دارند.روشهاي تامين منابع براي ارائه اين تسهيلات بايستي بررسي شود.

۴-گسترش سهم بازار با استفاده از سابقه فعاليت شرکت از ليزينگهاي غير معتبر

ليزينگهاي نامعتبر که اکنون بخشي از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند به دليل عملکرد نامناسب و ايجاد بي اعتمادي در مشتري ديگر مورد توجه مشتريان نمي باشند . شرکت ليزينگ ايران خودرو به دليل عملکرد مطلوب و جلب اعتماد مشتريان مي تواند سهم بازار ليزينگهاي نامعتبر را به خود اختصاص دهد .

۵-ايجاد انگيزه و طرحهاي تشويقي براي مشتريان با توجه به تغييرات فصل جهت وصول مطالبات

رکود اقتصادي بازار و وضعيت نامناسب مالي مشتريان باعث ايجاد حجم بالايي از مطالبات سنواتي براي شرکت ليزينگ ايران خودرو شده است که با برنامه ريزي طرحهاي تشويقي در فصولي که نقدينگي بيشتري نزد مشتريان است در جهت کاهش مطالبات سنواتي اقدام خواهيم نمود.

۶-تدوين استراتژيهاي فروش فصلي با توجه به مطالعه و شناخت بازار

يکي از ابزارهاي اصلي ايجاد موفقيت در فروش مطالعه و شناخت کامل بازار و تدوين استراتژيهاي فروش مطابق با شناخت دقيق بازار مي باشد.

۷ -برنامه ريزي مناسب و هدفمند در جهت افزايش امنيت شغلي و رضايت کارکنان متخصص و ماهر در جهت جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص و استفاده از تجربه آنها

نيروي انساني مهمترين و ارزشمند ترين سرمايه شرکت است که با ايجاد مکانيزمهايي در جهت جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص و ارزشمند و استفاده از تجربه آنها سبب اعتلاي شرکت را فراهم مي آوريم.

۸-استفاده از اعتبار شرکت ايران خودرو و ليزينگهاي زيرمجموعه و همچنين نيروي متخصص شرکت جهت تهيه نرم افزار يکپارچه ليزينگ و ادامه روند فروش

يک نرم افزار يکپارچه براي شرکت يکي از نيازهاي اساسي مي باشد که سبب بهبود قابل توجه عملکرد آن خواهد شد .تهيه اين نرم افزار هزينه قابل توجهي را به سازمان تحميل مي کند که با استفاده از اعتبار شرکت ايران خودرو و همچنين امکانات مالي ساير ليزينگها مي توان يک قرارداد چند جانبه بين شرکتهاي برنامه نويس زير مجموعه ايران خودرو و ليزينگهاي تامين کننده منابع مالي از سوي ديگر و شرکت ليزينگ ايران خودرو به عنوان تامين کننده دانش تهيه نرم افزار منعقد نمود.