مقالات و مطالب | شرکت لیزینگ ایران خودرو

نقش اعتبار سنجی در معوقات

نقش اعتبار سنجی در معوقات

همانطور که می دانیم صنعت لیزينگ در جهان نقش تعیین کننده اي در تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و يکی از محرک هاي توسعه اقتصادي به حساب می آيد. ويژگی هاي خاص لیزينگ باعث شده است که سازمان هاي مالی بین المللی مثل شرکت تأمین مالی جهانی(IFC) براي رونق و رشد شرکتهاي متوسط و کوچك  ايجاد شده و شرکتهاي لیزينگ را در کشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه گذاري مستقیم و کمك هاي مالی ، فنی و اقتصادي ترويج دهند.دانلود فایل pdf

ادامه مطلب
اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن

اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد توسعه نظام مالی از طریق تاثیرگذاری بر کمیت و کیفیت تجهیز و تخصیص وجوه در هر کشوری تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه اقتصادی داشته است. توسعه نظام مالی خود مستلزم توسعه متوازن اجزا آن شامل قوانین و مقررات حاکم، ابزارهای مالی و نهادهای مالی از قبیل بانکها و موسسات اوراق بهادار نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه)، موسسات قراردادی ( بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و ..) و موسسات اعتباری از قبیل شرکت های لیزینگ و...

ادامه مطلب