اصلاح قیمت ها منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که اصلاح قیمت ها منجربه ارائه خدمات بهتر به مشتریان می شود گفت: قیمت گذاری دستوری منجر به زیان ۹ هزار میلیاردی ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال شده است.