ایجاد دفتر مشترک طراحی و مهندسی شرکت ایران خودرو و LAUNCH چین

هزمان با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در کشور چین، تفاهم نامه توسعه همکاری در زمینه طراحی، مهندسی و توسعه محصول بین گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت LAUNCH چین منعقد گردید.