توافق ایران خودرو و وزارت کشور درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

براساس توافق‌نامه‌ای میان شرکت ایران‌خودرو و وزارت کشور، ناوگان تاکسی‌رانی کشور با محصول سورن نوسازی خواهد شد.