شرایط:

 1. سقف پرداخت اقساط حداقل ………ماه و حداکثر ……….. ماه و به صورت چک با فاصله …………….. ماه می باشد.
 2. نرخ سود تسهیلات با توجه به اخرین مصوبه بانک مرکزی ۲۱% می باشد.
 3. کالای مورد درخواست در طول مدت قرارداد با هزینه مشتری از طریق شرکت بیمه طرف قرارداد شرکت تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
 4. خریدار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عقد قرارداد پرداخت می تماید.
 5. خریدار مبلغی را به عنوان هزینه خدمات لیزینگ در زمان عقد قرارداد پرداخت می تماید.
 6. چک های صیادی مورد تائید می باشد.
 7. در صورت ارائه چک توسط شخص ثالث ، ارائه گواهی امضاء الزامی می باشد.
 8. تشکیل پرونده ، عقد قرارداد و کلیه مراحل اداری در شهر تهران انجام می گردد.
 9. تضامین لازم: اعم از چک ضمانت ( ۱۲۰% اصل و فرع تسهیلات ) ، ضمانتنامه بانکی و… حسب شرایط پرونده و نتیجه اعتبارسنجی

مدارک لازم: 

 1. ارائه مدارک شناسائی اعم از کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
 2. اصل پیش فاکتور درخواستی
 3. تصویر کارت نظام پزشکی متقاضی
 4. تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه مطب متقاضی و ضامن
 5. تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت متقاضی و ضامن
 6. پرینت حساب جاری ۶ ماهه شخص چک دهنده با مهر بانک مربوطه
 7. قرارداد در قالب اجاره به شرط تملیک می باشد و اسناد فروش و مالکیت تجهیزات تا تسویه کامل مشتری بنام شرکت لیزینگ ایران خودرو می باشد.
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...