شرایط لیزینگ

 1. سقف پرداخت اقساط حداقل ۱۲ماه و حداکثر ۳۶ ماه و به صورت چک با فاصله ۲ ماه می باشد.
 2. سقف تسهیلات ۶۰درصد ارزش کالای مورد تقاضا می باشد.
 3. نرخ سود تسهیلات با توجه به اخرین مصوبه بانک مرکزی ۲۱% می باشد.
 4. متقاضی می بایست فاقد سابقه چک برگشتی و بدهی معوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری باشد.
 5. خریدار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عقد قرارداد پرداخت می تماید.
 6. خریدار مبلغی را به عنوان هزینه خدمات لیزینگ در زمان عقد قرارداد پرداخت می تماید.
 7. چک های صیادی مورد تائید می باشد.
 8. در صورت ارائه چک توسط شخص ثالث ، ارائه گواهی امضاء الزامی می باشد.
 9. تشکیل پرونده ، عقد قرارداد و کلیه مراحل اداری در شهر تهران انجام می گردد.
 10. تضامین لازم: اعم از چک ضمانت ( ۱۲۰% اصل و فرع تسهیلات ) و گواهی کسر از حقوق
 11. ارائه مدارک شناسائی اعم از کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
 12. اصل پیش فاکتور درخواستی
 13. تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت متقاضی و ضامن
 14. پرینت حساب جاری ۶ ماهه شخص چک دهنده با مهر بانک مربوطه
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...