تعریف لیزینگ :

لیزینگ به انگلیسی ( leasing) نوعی اجاره اعتباری است. یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اعتباری تخصصی از نوع اجاره، که طی قراردادی بین دو یا چند شخص حقیقی یا شخص حقوقی ،شرکت و سازمان،  بهره‌برداری از یک کالا یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام، واگذار می‌شود.صنعت لیزینگ از دیر‌باز در نقاط مختلف جهان رواج داشته است و مطالعات تاریخی در هر قاره نشان از وجود مدارکی دال بر وجود لیزینگ در زمان های بسیار دور دارد، اولین سوابق مربوط به لیزینگ به ۵۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد که در ارتباط با تمدن های پیشرفته خاورمیانه بوده است و در واقع سنگ بنای لیزینگ در خاورمیانه بنا شده است.

 

انواع روش های فروش

 

روش فروش اقساطی:

این روش به فروش نسیه نیز معروف است و می تواند به صورت یک قسطی (در تاریخ معین)، اقساط ادواری (در یک بازه زمانی معین) و یا به صورت ترکیبی از این دو باشد. معمولاً فروشندگانی که محصولات خود را به صورت فروش اقساطی به فروش می رسانند، قیمت کالا را با توجه به نرخ بهره و ارزش زمانی پول افزایش می دهند. در فروش اقساطی نیز مالکیت انتقال پیدا می‌کند و از این رو جذابیت ویژه ای از نظر مشتریان دارد.

روش اجاره به شرط تملیک:

در این روش مالک خودرو (اجاره دهنده یا موجر) طی قراردادی حق استفاده از خودرو را در یک دوره زمانی معین در مقابل وصول مال الاجاره به شخص حقیقی یا حقوقی (اجازه کننده یا مستأجر) واگذار می نماید. اجاره دهنده مالک قانونی دارایی استیجاری بوده (عدم انتقال مالکیت خودرو) و اجاره کننده مالک منافع آتی دارایی مورد اجاره می باشد.

فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...