مدیر فناوری اطلاعات - شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات

محمد فرجی مهماندار

Email:Faraji@likco.ir

۴۴۶۹۵۸۵۳