اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
آقای حمید فلاح شعبانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف نماینده صنایع ریخته گری ایران خودرو
آقای محمد رضا انتظاری مقدم عضو هیات مدیره موظف نماینده سرمایه گذاری سمند
آقای داریوش انتقامی عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده خدمات بیمه ایران خودرو
آقای امید ندیمی عضو هیات مدیره موظف نماینده گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
آقای مهدی کافی عضو هیات مدیره موظف نماینده نمایندگی بیمه فردا

 

فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...