اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن - شرکت لیزینگ ایران خودرو

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد توسعه نظام مالی از طریق تاثیرگذاری بر کمیت و کیفیت تجهیز و تخصیص وجوه در هر کشوری تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه اقتصادی داشته است. توسعه نظام مالی خود مستلزم توسعه متوازن اجزا آن شامل قوانین و مقررات حاکم، ابزارهای مالی و نهادهای مالی از قبیل بانکها و موسسات اوراق بهادار نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه)، موسسات قراردادی ( بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و ..) و موسسات اعتباری از قبیل شرکت های لیزینگ و … است.

دانلود فایل pdf

  • تاریخ انتشار : 23 April 2019
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :