هفته نامه اقتصادی -۳۱ فروردین ماه - شرکت لیزینگ ایران خودرو

فتح قله جدید

در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۸ فروردین ماه ۹۸ ، شاخص کل با ۵۹۴۰ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۹۹۹۱۸ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۵۵۱۶ واحد افزایش به رقم ۱۵۰۰۸۴ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۶۴۶۵ واحد افزایش عدد ۳۸۴۸۶۵ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول ۳٫۸۲ و شاخص بازار دوم هر دو با ۱٫۷۱ درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در ۵ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۴۸۵۶۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۸۹ درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد ۲۸۱۶۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۹۸۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۰۱ درصد و ۵۰ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که تعداد ۲۴۰ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۵۴۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۲۲ درصد و ۲۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی ۲۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۶۱ میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – ۳۱ فروردین ماه“

  • تاریخ انتشار : 20 April 2019
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :