هفته نامه اقتصادی -۲۲ تیرماه - شرکت لیزینگ ایران خودرو

ادامه رشد بازار بدون توجه به وقایع سیاسی

در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۸ ، شاخص کل با ۶۷۸ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۲۴۹۶۲۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۱۹۳۷ واحد افزایش با ۳ درصد رشد روبرو شد و به رقم ۶۱۸۰۹ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۸۰۷ واحد افزایش به رقم ۱۸۵۰۳۱ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۳۹ واحد کاهش عدد ۴۹۱۵۶۷ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب درصد تغییر شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم نسبت به هفته قبل ثابت ماند. در ۵ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۶۵۱۵۲ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۸ درصد افزایش یافت. در ضمن تعداد ۱۷۸۰۸ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۱ میلیون و ۴۲۱ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴۹ درصد و ۲۲ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که تعداد ۴۹۰ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۵۱۰۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۲۶ درصد و ۲۵ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – ۲۲تیرماه “

  • تاریخ انتشار : 13 July 2019
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :