آغاز فروش اقساطی چهار محصول ایران‌خودرو از امروز - شرکت لیزینگ ایران خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت ایران خودرو اعلام کرده است تعداد بسیار محدودی خودرو را به صورت فروش اعتباری در رهن شرکت این شرکت از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه ۲۴ مهرماه آغاز می‌کند.

بر این اساس، با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت‌نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو فیلترهایی را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا” تشریح شده قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز مسترد خواهد شد.

قواعد و نکات مهم:

* فک رهن سند خودرو زودتر از موعد چک‌ها برای کلیه محصولات این بخشنامه امکانپذیر نخواهد بود. لذا ضروریست نمایندگی‌های محترم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی به مشتریان خود داشته باشند.

* ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می‌باشد و در صورت ثبت نام از سوی مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

* کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

* این بخشنامه امکان ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال امکان پذیر می باشد.

* امکان ثبت نام صرفا برای مشتریان حقیقی فراهم می‌باشد و امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با شماره مشتری دوم نمایندگی امکان پذیر نمی‌باشد.

* امکان انتخاب کد نمایندگی در زمان ثبت نام فعال می باشد.

* ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت ir.ikco.esale امکان پذیر خواهد بود.

* مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در شرکت های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ثبت نام مشتری از سوی شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

* مشتریان محترم پس از انجام ثبت نام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه قرارداد،جهت انجام سایر مراحل انجام خرید و تحویل مدارک به شرح ذیل می بایستی به نمایندگی مورد نظر خود که در سایت انتخاب نموده است مراجعه نماید.

* امکان انتخاب کارت طلایی تک ستاره ( با احتساب هزینه) برای مشتری اختیاری است.

مدارک مورد نیاز:

۱ .فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده)

۲ .وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد)

۳ .فرم تعهدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)

۴ .پرینت حساب جاری صادر کننده چک (۳۰ گردش آخر)

۵ .گواهی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک

۶ .کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و صادرکننده چک

۷ .قبض تلفن محل سکونت صادر کننده چک (آدرس، تلفن، کد پستی با آدرس و کدپستی صادر کننده چک باید یکسان باشد)

مراحل انجام کار:

۱ -جهت واریز مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان، مشتریان محترم می‌بایست پس از دریافت ردیف قرارداد، از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو «بخش میز کار مشی» حداکثر تا پایان وقت اداری دو روزکاری بعد از ثبت نام (۴۸ ساعت) را واریز نمایند، در غیر این صورت قرارداد مذکور غیرفعال شده و وجه به مشتری مسترد خواهد شد.

۲ -مقتضی است نمایندگان محترم در خصوص متن ذیل قبل از انجام پیش ثبت نام به مشتری (صاحب چک) اطلاع رسانی نمایند:

“مشتری به ایران خودرو اختیار می دهد به منظور کسب اطلاعات مربوط به تایید اعتبار خرید تسهیلاتی خودرو، استعلامات مورد نیاز را از بانک اطلاعاتی موجود در مراجع ذی صلاح (بانک ها و موسسات اعتباری) بعمل آورد.”

۳ -نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.

۴ -ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت ir.ikco.esale امکان پذیر خواهد بود.

۵ -دریافت مدارک مورد نیاز و ادامه مراحل ثبت نام، منوط به دارا بودن شرایط لازم ( زمان بررسی حداقل ۲۴ ساعت می باشد ) امکان پذیر خواهد بود.

۶ -مشتریان محترم پس از تکمیل واریز وجه پیش پرداخت و انتخاب نمایندگی، جهت اعتبار سنجی و ثبت چک میبایستی به نمایندگی انتخابی خود مراجعه نماید در غیر این صورت امکان اعتبار سنجی و ثبت چک در سیستم نمایندگی میسر نخواهد بود و ضمنا”چنانچه مشتری وجه پیش پرداخت را واریز نماید ولی به ھر دلیلی اعتبار سنجی ایشان تایید نگردد وجه مشتری به حساب ایشان مسترد خواھد شد و مشتری در خصوص ثبت نام ھیچگونه ادعایی نخواھد داشت.

۷ -مبلغ تسهیلات قرارداد برابر جدول پیوست طی صدور چک شخصی در وجه شرکت ایران خودرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

۸ -همزمان مدارک تکمیل شده مرتبط با دریافت تسهیلات، از متقاضی( فرم ها و مدارک نقد و اقساط مشابه گویاهای جاری بعلاوه وکالتنامه فک پلاک) دریافت می گردد.

۹ -مشتری وکالت “فک پلاک و تنظیم سند رهنی” مشابه نمونه پیوست را در دفاتر رسمی برای شرکت ایران خودرو تهیه می نماید.

۱۰ -س از انجام مراحل ثبت نام و واریز وجه و فعال سازی قرارداد، پرونده جهت انجام سایر اقدامات به نمایندگان شرکت‌های اعتبارسنج (حمایت گستر و خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان) مطابق شرح درج شده در فرم خلاصه پرونده، مستقر در معاونت بازاریابی و فروش تحویل شود.

۱۱ -با توجه به محدودیت این طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیهی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروی مربوطه متوقف خواهد شد لذا ضروری است قبل از صدور چک و اخذ مدارک برابر آیین نامه مربوطه در وب سایت فروش اینترنتی ثبت نام و واریز وجه انجام گیرد.

توضیحات تکمیلی:

*نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، موارد عنوان شده در بخشنامه‌ھای ٢٩۶٨ و ۴٠٢٨ را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.

*در این طرح فروش، به ھر فرد حداکثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می‌باشد. لذا نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام حتما” این موضوع را مد نظر قرار دھند.

* چک ھای بازپرداخت اقساط با تاریخ ھای قید شده در متن بخشنامه ھنگام تکمیل ثبت نام از مشتری دریافت می گردد.

*چک ھای دریافتی از مشتریان مربوط به یک دسته چک بوده و شماره سریال آنھا بصورت متوالی و پشت سر ھم باشد.

* در فرم قرارداد خرید خودرو علاوه بر نمایندگی، متقاضی اصلی خرید خودرو (صادر کننده چک)نیز امضاء نماید.

*ھنگام صدور چک حتما” در متن چک، نام متقاضی اصلی خرید خودرو و شماره ردیف قرارداد و کد ملی وی ثبت گردد.

* چک ھای دریافتی از مشتریان می بایست فاقد ھرگونه قلم خوردگی و ظھرنویسی به منظور اصلاح مندرجات متن چک باشد.

*چک ھا باید حتما” از حسابھای سامانه صیاد آنلاین مانند: سپھر، سیبا، ھمراه، جام، جاری طلایی، مھر و مھرگستر، فراگیر یا سحر، حسابھای بانک مسکن جاری متمرکز که با شماره ١٣٠٠ شروع می‌‌‌شود و یا کلیه بانکھای خصوصی کشور، صادر گردند.

* تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مشتری چنانچه شناسنامه دارای توضیحات باشد، رونوشت از آن صفحه نیز لازم میباشد.

* صادرکننده چک با پر کردن تعھد نامه ای که از سیستم مکانیزه پرینت گرفته می شود در خصوص وصول چک‌ھا در موعد مقرر و صحت چک ھا و امضای آنھا تعھد می نماید و ھرگونه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع چک ھا به عھده مشتری است و مطابق رویه شرکت ایران خودرو دریافت خواھد شد.

* صادرکننده چک بایستی پرینت حساب جاری خود را که ممھور به مھر بانک است، ھنگام ثبت نام به نمایندگی تحویل دھد و تطابق امضا صادرکننده چک و تطابق آن با گواھی امضاء محضری توسط نمایندگی بایستی انجام شود.

*در صورت عدم وصول چک ھا در زمان سررسید، شرکت ایران خودرو ضمن اقدام حقوقی، وفق تعھدنامه و اخذ خسارت دیرکرد و ھزینه وصول عمل خواھد کرد و گارانتی و کارت طلایی کلیه خودروھای مذکور را از درجه اعتبار ساقط خواھد کرد.

* درصورت عدم برداشت وجه چک ھای موضوع قرارداد مشتری تعھد می نماید به منظور اجتناب از تعلق جرایم و بروز مشکلات احتمالی مراتب عدم برداشت را پس از گذشت حداکثر١٠روز کاری از زمان سر رسید چک، ازشرکت ایران خودرو پیگیری نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.

* با توجه به اینکه وصول وجه چک ھای موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طریق سیستم کلرینگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روزسررسید صورت می پذیرد لذا مشتریان مکلفند یک روز قبل ازسررسید چک ھای ارسالی نسبت به تامین موجودی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

* در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چک ھا وجود ندارد و صرفا سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری، پرداخت می شود.

* چک ھای اقساط خودرو باید در محل نمایندگی و در حضور نمایندگی فروش صادر شود.

* نماینده موظف است مشخصات چک ھا را روی فرم رسید دریافت مدارک از مشتری ثبت کند و تطابق امضاء روی چک پرداخت با امضاء روی فرم قرارداد و گواھی امضای محضری به عھده نمایندگی است و ھرگونه قصور در این خصوص متوجه نمایندگی است.

* اسناد و شناسنامه خودروی واگذاری با شرایط فروش فوری اعتباری، به نام مشتری و در رھن شرکت ایران خودرو قرار می گیرد و ھزینه فک رھن خودرو پس از اتمام پرداخت کلیه وجوه خودرو به عھده شرکت ایران خودرو است و مشتری از این بابت ھزینه ای نخواھد پرداخت.

* ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شھرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در زمان ثبت نام الزامی است.

* در این بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.

* در صورت تاخیر در تحویل خودرو، سود تاخیری معادل ٣٠ %سالیانه به ازای مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.

* سود تاخیر تنھا به پرونده ھایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری (واریز وجه نقدی، ثبت چک مدت دار در سیستم و …) برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.

* خودروھای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواھند بود.

* شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.

* خودروھای با شرایط اعتباری تا زمان وصول کامل چک ھا، مجوز خروج از کشور را ندارند.

* ثبت صحیح شماره حساب چک ھای مشتری بعھده نمایندگی بوده و عواقب و مغایرتھای احتمالی بعھده نمایندگی می باشد.

*حداکثر مھلت ارسال پرونده مشتریان به سازمان بعد از واریز وجه و ثبت چک۴٨ ساعت می باشد.

* ثبت نام در این گویا فقط برای مشتریان حقیقی مجاز می باشد.

  • تاریخ انتشار : 16 October 2019
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :