الناز چوپانی, نویسنده در شرکت لیزینگ ایران خودرو

نقش اعتبار سنجی در معوقات

نقش اعتبار سنجی در معوقات

همانطور که می دانیم صنعت لیزینگ در جهان نقش تعیین کننده ای در تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و یکی از محرک های توسعه اقتصادی به حساب می آید. ویژگی های خاص لیزینگ باعث شده است که سازمان های مالی بین المللی مثل شرکت تأمین مالی جهانی(IFC) برای رونق و رشد شرکتهای متوسط و کوچک  ایجاد شده و شرکتهای لیزینگ را در کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه گذاری مستقیم و کمک های مالی ، فنی و اقتصادی ترویج دهند.دانلود فایل pdf

ادامه مطلب
اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن

اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد توسعه نظام مالی از طریق تاثیرگذاری بر کمیت و کیفیت تجهیز و تخصیص وجوه در هر کشوری تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه اقتصادی داشته است. توسعه نظام مالی خود مستلزم توسعه متوازن اجزا آن شامل قوانین و مقررات حاکم، ابزارهای مالی و نهادهای مالی از قبیل بانکها و موسسات اوراق بهادار نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه)، موسسات قراردادی ( بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و ..) و موسسات اعتباری از قبیل شرکت های لیزینگ و...

ادامه مطلب