اخبار ایران خودرو | صفحه ۳ از ۵۳ | شرکت لیزینگ ایران خودرو

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/11 در شرکت تولیدی نیرومحرکه حضور یافته و پس از بازدید خطوط تولید، جلسه‌ای با حضور معاونین ایکیدو، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای نیرومحرکه و تولیدی نیرومحرکه برگزار و گزارش وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این شرکت مطرح و مقرر شد در جهت تحقق شعار سال مسئولین شرکت تولیدی نیرومحرکه برنامه‌ریزی و با حمایت مدیریت ارشد هلدینگ ایکیدو از پتاسیل موجود برای توسعه محصولات اقدام نمایند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/11 در شرکت تولیدی نیرومحرکه حضور یافته و پس از بازدید خطوط تولید، جلسه‌ای با حضور معاونین ایکیدو، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای نیرومحرکه و تولیدی نیرومحرکه برگزار و گزارش وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این شرکت مطرح و مقرر شد در جهت تحقق شعار سال مسئولین شرکت تولیدی نیرومحرکه برنامه‌ریزی و با حمایت مدیریت ارشد هلدینگ ایکیدو از پتاسیل موجود برای توسعه محصولات اقدام نمایند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/11 در شرکت تولیدی نیرومحرکه حضور یافته و پس از بازدید خطوط تولید، جلسه‌ای با حضور معاونین ایکیدو، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای نیرومحرکه و تولیدی نیرومحرکه برگزار و گزارش وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این شرکت مطرح و مقرر شد در جهت تحقق شعار سال مسئولین شرکت تولیدی نیرومحرکه برنامه‌ریزی و با حمایت مدیریت ارشد هلدینگ ایکیدو از پتاسیل موجود برای توسعه محصولات اقدام نمایند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/11 در شرکت تولیدی نیرومحرکه حضور یافته و پس از بازدید خطوط تولید، جلسه‌ای با حضور معاونین ایکیدو، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای نیرومحرکه و تولیدی نیرومحرکه برگزار و گزارش وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این شرکت مطرح و مقرر شد در جهت تحقق شعار سال مسئولین شرکت تولیدی نیرومحرکه برنامه‌ریزی و با حمایت مدیریت ارشد هلدینگ ایکیدو از پتاسیل موجود برای توسعه محصولات اقدام نمایند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/11 در شرکت تولیدی نیرومحرکه حضور یافته و پس از بازدید خطوط تولید، جلسه‌ای با حضور معاونین ایکیدو، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای نیرومحرکه و تولیدی نیرومحرکه برگزار و گزارش وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این شرکت مطرح و مقرر شد در جهت تحقق شعار سال مسئولین شرکت تولیدی نیرومحرکه برنامه‌ریزی و با حمایت مدیریت ارشد هلدینگ ایکیدو از پتاسیل موجود برای توسعه محصولات اقدام نمایند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت تولیدی نیرو محرکه first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب